Afgestuurd op het onderzoek naar het biedlogboek

Afgestuurd op het onderzoek naar het biedlogboek

3-8-2023

Beste lezer, 

Als afsluitend hoofdstuk van mijn opleiding Vastgoed & Makelaardij in Groningen, mocht ik met veel plezier stagelopen bij 't Huys Makelaardij, gevestigd in Amsterdam. Mijn stageopdracht was een onderzoek uitvoeren, en na overleg met de makelaars besloot ik me te verdiepen in het recent ingevoerde biedlogboek. In het begin twijfelde ik of dit goed te onderzoeken zou zijn, maar na het bijwonen van de biedlogboek-bijeenkomst van de Makelaars Vereniging Amsterdam (MVA) werd al snel duidelijk dat de makelaars graag hun mening wilden delen. 

Om dit onderzoek uit te voeren, heb ik gebruik gemaakt van interviews en enquêtes. Vooral de interviews bleken uiterst interessant. In gesprek met vier verschillende makelaars kwam er ontzettend waardevolle informatie naar voren, wat mijn onderzoek aanzienlijk heeft bevorderd. 

Het onderzoek had als centrale vraag: Hoe wordt het consumentenvertrouwen in Amsterdamse makelaars beïnvloed door de invoer van het biedlogboek? Uit de resultaten van het onderzoek is duidelijk geworden dat het beoogde effect van het biedlogboek (nog) niet is bereikt. Makelaars ervaren nog te veel gebreken bij het gebruik van het biedlogboek zelf en inmiddels is de druk op de woningmarkt afgenomen. Het invoeren van een beschermde titel voor het beroep van makelaar wordt wel als mogelijke verbetering gezien. Dit is ook een onderwerp waar alle geïnterviewde makelaars het over eens waren. 

Mijn stageperiode bij 't Huys Makelaardij en het bijbehorende afstudeertraject heb ik als zeer leerzaam en leuk ervaren. Dankzij de begeleiding en ondersteuning van het team bij 't Huys Makelaardij kon ik me volledig inzetten voor mijn onderzoek over het biedlogboek en de impact ervan op de vastgoedmarkt in Amsterdam. 

Ik ben verheugd te kunnen delen dat ik te horen heb gekregen dat ik mijn onderzoek in ieder geval met succes heb afgerond. De komende weken zal ik mijn exacte cijfer ontvangen. Dit resultaat kon ik niet behalen zonder de bijdrage van alle betrokkenen, en daarom wil ik deze graag bedanken.  

De ervaringen die ik heb opgedaan bij 't Huys Makelaardij en de inzichten die ik heb vergaard tijdens mijn onderzoek, zullen een waardevolle basis vormen voor mijn toekomstige carrière in de vastgoedwereld. Daarnaast kan ik het iedereen aanraden om stage te lopen bij ’t Huys makelaardij.  

Mocht u geïnteresseerd zijn in mijn onderzoek en deze graag willen lezen? Ik deel deze graag. U kunt via LinkedIn contact met mij opnemen.  

Met vriendelijke groet, 

Hidde Hemmes